Onze visie

Onze visie

De wereld verandert voortdurend.

Vooral de afgelopen 30 jaar hebben het maatschappelijk welzijn, de technologie, de industrie en de dienstensector, en uiteindelijk de zoektocht naar een betere levensstandaard, ons gebracht tot een andere levensstijl. En verandering betekent aanpassing. Vooral binnen bedrijven en organisaties.

In de vorige eeuw had bijna niemand het over Internet, social media of telewerken. Fexibele werktijden, de balans vinden tussen werk en privé, en time management waren initiatieven die slechts enkele organisaties doorvoerden in een poging om hun management te moderniseren. Maar tegenwoordig is dit alles een vereiste geworden. En bedrijven moeten zich aan deze veranderingen conformeren om talentvolle medewerkers te behouden en hun concurrentiepositie niet te verliezen. Het probleem is echter dat bedrijven, in plaats van de veranderingen te accepteren en erin mee te gaan, vaak maatregelen treffen waarmee ze vasthouden aan niet langer gangbare modellen, hetgeen botst met de nieuwe generatie.

Om het gebruik van Internet tegen te gaan, blokkeert men de toegang voor werknemers. Om bepaalde werktijden op te dringen, maken bedrijven gebruik van een tijdregistratiesysteem. Tegenover de balans tussen werk en privéleven staat dat werknemers elke dag meer uren moeten maken en zich aan strikte werktijden moeten houden. Er worden uitgebreide verslagen geëist, die verre van reëel zijn, zorgen voor extra werkdruk en verlies van productiviteit. Het in toenemende mate beknotten van de persoonlijke vrijheden gaat ten koste van het vertrouwen en de betrokkenheid van de werknemer. Men voelt zich steeds minder deelnemer aan het project. En dat wekt tegelijkertijd argwaan en levert productiviteitsverlies, waardoor de afstand tussen het bedrijf en de werknemers nog groter wordt met als gevolg dat er steeds meer controle wordt uitgeoefend. En ga zo maar door.

Maar er is een alternatief, een veel betere manier om zich aan te passen aan de veranderende wereld.

Onze visie, en die van steeds meer deskundigen en psychologen, is dat er een alternatief bestaat. Een betere manier, actueler en duurzamer, om de sociale ontwikkelingen in het bedrijfsleven te aanvaarden en toe te laten: door mensen bewust te maken van hun betrokkenheid en prestaties. Door te apelleren aan de eigen verantwoordelijkheid en op basis van objectieve gegevens toe te staan dat werknemers hun eigen tijd indelen. En op dezelfde manier waarop een hardloper of autocoureur zijn prestaties op objectieve wijze kan toetsen, zijn er gegevens en waarden nodig. Meetgegevens die zonder tussenkomst van een persoon tot stand zijn gekomen waardoor deze volledig betrouwbaar en tegelijkertijd transparant zijn. Dagelijks zorgen deze maatregelen en indicatoren ervoor dat volwassenen en verantwoordelijke personen hun tijd beter leren indelen om productiever te zijn.

Op die manier kan een persoon die goed presteert thuis werken. Hij kan pauzeren om even op Facebook te kijken. Hij kan best wat later komen of wat eerder weggaan om zijn kind van school te halen. En, het belangrijkste, hij is zich ervan bewust dat hij een bijdrage levert aan de organisatie. Hij voelt zich meer betrokken, want hij beschikt over objectieve gegevens waaruit zijn bijdrage blijkt. We kunnen proberen de ontwikkelingen, de maatschappij, de modernisering af te remmen. Maar we kunnen het niet stoppen. Het is beter dat we ons aanpassen, door te beginnen met het delen van de verantwoordelijkheid en door meer in onze medewerkers te vertrouwen, aan de hand van de transparantie van de meetgegevens.

 

 

 

Gratis proefversie

WorkMeter in 1 minuut
Play-video