Met behulp van WorkMeter hebben wij onze productiviteit kunnen verbeteren, managen we onze internationale projecten beter en kunnen we onze tools veel effectiever inzetten

Jan Bastiaans - CEO Bryte

Bryte in het kort

Bryte is een internationaal webbureau dat oplossingen levert voor de ontwikkeling van websites en webapplicaties. Bryte levert integrale dienstverlening en is inzetbaar vanaf de definitie van het project tot aan de online promotie en positionering van online brands.

Terug naar boven

De uitdaging

Bryte is een onderneming met een lange staat van dienst en een gevarieerd portfolio van klanten en projecten. Om te komen tot een optimale en efficiënte inzet van de medewerkers in de verschillende projecten is een naukeurige tijdregistratie van groot belang.

De onderneming heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan met verschillende urenregistratiesystemen en onderkent dat een handmatige invoer alleen achteraf een goed beeld geeft van de relatie tussen een projectbudget en de werkelijk gewerkte uren.

De handmatige en niet altijd nauwkeurige invoer van uren heeft in het verleden wel geleid tot problemen in de planning en foute inschattingen inzake de werkelijk benodigde hoeveelheid uren.

Terug naar boven

Wat zocht bryte

Bryte zocht:

  • een instrument om de gewerkte uren op projecten automatisch en objectief te registeren
  • een instrument om objectief inzicht te krijgen in de werkdruk van medewerkers en teams

Doel: het verbeteren van het planningsproces en het op ieder gewenst moment verkrijgen van inzicht in de voortgang van projecten en de gewenste inzet van medewerkers op projecten.

Bryte besloot om WorkMeter in te zetten in de afdeling waar de hoofdactiviteit het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van webapplicaties is.

Terug naar boven

Resultaten

3 maanden na de implementatie van WorkMeter kan de conclusie getrokken worden dat de geïndentificeerde problemen van planning en inzet vrijwel zijn opgelost. De zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens die WorkMeter levert hebben daarmee in niet onbelangrijke mate bijgedragen aan de verbetering van de bedrijfsresultaten.

Dankzij een uitgebreide real-time registratie van de gewerkte uren op projecten worden medewerkers nu veel doelmatiger ingepland op projecten. Daarnaast heeft Bryte afscheid kunnen nemen van enkele improductieve tools en eveneens veel meer gewicht toegekend aan software die daadwerkelijk optimaal benut werd door medewerkers.

WorkMeter heeft zonder meer bijgedragen aan een aanzienlijke verbetering van de urenregistratie en wordt door de medewerkers gewaardeerd als een tool waarmee zij zelf op individuele en flexibele basis hun eigen werk kunnen indelen.

Het gebruik van WorkMeter heeft samengevat het volgende opgeleverd: goede en transparante sfeer op de werkvloer, beter projectmanagement en meer thuiswerkinitiatieven.

Volgens Jan Bastiaans, CEO van Bryte hebben deze verbeteringen zich vertaald in een productiviteitsverhoging van circa 15% binnen de afdeling waar WorkMeter nu draait.

Terug naar boven

 

 

 

Gratis proefversie

WorkMeter in 1 minuut
Play-video