Met WorkMeter kunt u het rendement van uw bedrijf vergroten door de betrokkenheid, motivatie en eigen verantwoordelijkheid van uw werknemers te stimuleren. Daarnaast biedt het u de juiste gegevens aan om maatregelen te treffen die leiden tot een verhoging en verbetering van de productiviteit.

Terug naar boven

Time management

Het verhoogt de betrokkenheid van de werknemer. Doordat hij toegang heeft tot gegevens met betrekking tot zijn werkzaamheden en productiviteit, kan hij zijn tijd beter indelen en zijn werkwijze veranderen.

"Ik ga met een voldaan gevoel naar huis."

"Vroeger ging de dag voorbij zonder dat ik wist waaraan ik precies mijn tijd had besteed, teveel e-mails, onderbrekingen… Dankzij de gegevens die mij inzicht geven in mijn werkzaamheden heb ik geleerd om mijn werkdag beter in te delen en heb ik mijn werkwijze veranderd"

Het stilstaan bij dagelijkse "successen" en het herkennen van verbeteringspunten, geeft mensen een gevoel van controle over hun tijd en biedt hen de mogelijkheid om hun werkdag af te sluiten met het gevoel dat zij "Goed Werk" hebben geleverd.

Terug naar boven

Motivatie

WorkMeter motiveert mensen om om goed werk af te leveren.

"Vroeger was niemand zich bewust van mijn inzet."

"Sinds we WorkMeter hebben, weet ik dat ik gewaardeerd zal worden vanwege mijn efficiëntie en het werk dat ik verzet, ongeacht of ik me precies aan mijn werkuren houd"

Werknemers zien dat hun inzet wordt erkend en ze voelen zich niet beoordeeld.

Terug naar boven

Objectieve en unanieme besluitvorming

Met WorkMeter neemt u beslissingen op basis van meetgegevens als werkzaamheden, productiviteit en tijdsindeling.

"Ik heb mijn omzet verhoogd."

"Ik kwam erachter dat mijn belangrijkste verkoper maar 5 uur per dag werkte, omdat hij zijn doelstellingen te makkelijk bleek te behalen. We hebben hem dus voor grotere uitdagingen gesteld."

Het blijkt bijzonder effectief om met behulp van objectieve gegevens uw werknemers te tonen hoe zij hun tijd kunnen indelen om tot resultaten te komen. Niet alleen het eindresultaat kan worden gemeten, maar ook de totstandkoming daarvan.

Terug naar boven

Verhogingen van de productiviteit

Met WorkMeter beschikt u over de gegevens om noodzakelijke veranderingen door te voeren en de productiviteit te verbeteren.

"We hebben de kosten van de technische afdeling verlaagd en de productiviteit met bijna 50% verhoogd."

"We hadden technici in dienst die weinig omhanden hadden en en deze zijn inmiddels overgeplaatst naar de afdeling Klantenservice. De inzet van de overigen is met 50% verhoogd, omdat ze zich bewust zijn van hun productiviteit. Naast het terugdringen van de kosten, zijn we nu veel efficiënter en nemen we beslissingen op basis van objectieve meetgegevens."

WorkMeter biedt inzicht en gezond verstand bij het nemen van beslissingen en transparantie en doeltreffendheid bij het managen van het personeel.

Terug naar boven

ROI (Return on Investment) (de verhouding tussen het rendement en de investering)

De productiviteit zal op korte termijn toenemen, waardoor het rendement van uw investering snel te meten is.

"Ik heb het rendement van de investering al binnen enkele weken kunnen meten."

"Het was ongelofelijk. We kwamen er al snel achter waarom een deel van onze bedrijfsadministratie een zorgwekkend productiviteitsniveau liet zien. Met WorkMeter zagen we direct dat het geen kwestie van inzet was. Tegelijkertijd zagen we dat het personeel steeds gebruik maakte van Excel voor handelingen waarvan verondersteld werd dat ze geautomatiseerd waren. Met behulp van de meetgegevens van WorkMeter hebben we dit proces kunnen corrigeren. We hebben bovendien kunnen vaststellen dat de kosten an orkMeter ruimschoots en onmiddelijk na ingebruikname ervan worden terugverdien"

Terug naar boven

Het invoeren van nieuwe werkvormen zoals telewerken en de balans tussen werk en privéleven

WorkMeter maakt het voor werknemers mogelijk om werk en privéleven te verenigen met het vertrouwen van beide partijen, zowel werkgever als werknemer.

"De werknemers werken een paar dagen per week vanuit huis."

"Wanneer wij dat wenselijk achten, en mits het strookt met de planning, kunnen werknemers vanuit huis werken. Uit de meetgegevens is gebleken dat veel werknemers thuis  productiever zijn."

Door het meten van de uitgevoerde werkzaamheden en de productiviteit van de werknemers, ongeacht hun werkplek, kan werk en privéleven beter op elkaar worden afgestemd.

"Wij hebben flexibele werktijden op kantoor ingevoerd."

"Zowel de werknemers als de leidinggevenden, zijn tevredener. De werknemers kunnen hun werk en privéleven nu beter op elkaar afstemmen en worden niet meer beoordeeld op het aantal uren dat zij op hun werk doorbrengen, maar op hun productiviteit. We overwegen zelfs om de tijdregistratiesysteem af te schaffen."

De organisatie en de werknemers hebben hun werkwijze veranderd en concentreren zich niet langer alleen op de werkzaamheden. Zij hebben begrepen dat het draait om resultaten en efficiëntie.

Terug naar boven

Personeelsmanagement op afstand

Met WorkMeter is een grotere efficiëntie mogelijk, zonder dat men daadwerkelijk op de werkplek aanwezig hoeft te zijn.

"Ik ga niet meer elke dag naar het andere kantoor."

"Ik wist dat ik elke dag op de werkvloer moest zijn om mijn werknemers te motiveren, zodat zij zich op hun werkzaamheden zouden concentreren en hun plichten zouden vervullen. De meetgegevens van WorkMeter geven me gemoedsrust want dankzij WorkMeter komt de motivatie nu uit de werknemers zelf"

Management op afstand geeft een bredere kijk op wat er zich op uw afdeling of binnen uw bedrijf afspeelt. Uw werknemers gefocust houden op het behalen van meetbare resultaten, zal ervoor zorgen dat zij nieuwe werkwijzen en een pro-actievere en productievere houding aannemen.

Terug naar boven

Automatische gegevensverzameling

Zodra WorkMeter geinstalleerd is, begint het automatisch gegevens te verzamelen.

"Met WorkMeter is het niet nodig om wat voor gegevens dan ook in te voeren."

"In een kwestie van minuten hadden we WorkMeter geïnstalleerd en begonnen we automatisch gegevens met betrekking tot de werkzaamheden van de werknemers en hun gebruik van applicaties te verzamelen. We waren bang dat we zelf activiteiten zouden moeten invoeren, maar dat was absoluut niet nodig; alles gaat automatisch. Er was geen enkele investering op de IT afdeling nodig, noch een technische opleiding voor de gebruikers. Deze SaaS oplossingen zijn erg praktisch. Noch de werknemers, noch de IT mensen werden gehinderd in hun werk"

Terug naar boven

Aan te passen aan de eigen wensen

Met WorkMeter kunt u voor elke groep personen binnen het bedrijf of de afdeling de productieve en niet-productieve applicaties vaststellen.

"U kunt WorkMeter heel snel en in overeenstemming met de structuur en het profiel van elke afdeling van uw bedrijf configureren."

"Een tijdje geleden hadden we problemen met Facebook en LinkedIn. Aangezien we nu allemaal, zowel het personeel als de managers, volledig inzicht hebben in de dagelijkse werkzaamheden, is dit echter niet langer een probleem. Zolang men niet teveel tijd besteed aan deze applicaties, is er niets aan de hand. Sterker nog, we hebben geconstateerd dat op deze manier de werksfeer en de motivatie onder de werknemers is verbeterd. Bovendien hebben deze applicaties op zich een productieve waarde voor de commerciële en marketing afdelingen"

Terug naar boven

Bescherming van de privacy

WorkMeter is een software oplossing die de privacy van de werknemers respecteert. De inhoud van documenten wordt niet opgeslagen, er worden geen printscreens gemaakt, etc.

"Nu kunt u al op Facebook vanaf kantoor."

"Het gaat nu om gezond verstand en respect voor de privacy van de werknemer. Een werknemer wordt niet langer beoordeeld op het wel of niet gebruiken van de computer voor persoonlijke doeleinden. Wanneer de baas langs een werknemer loopt, sluit deze niet meer onmiddellijk af waarmee hij bezig was"

We moeten af en toe even pauzeren om weer energie te krijgen. Dit komt onze concentratie, creativiteit en binding met het werk onmiddellijk ten goede.

 

 

 

Gratis proefversie

WorkMeter in 1 minuut
Play-video