WorkMeter is een software product dat automatisch informatie verzamelt met betrekking tot het gebruik van technologische hulpmiddelen en u in staat stelt objectieve gegevens te verzamelen omtrent de werkzaamheden, prestaties, concentratie en tijdsindeling van uw werknemers, alsook de individuele en collectieve productiviteit.

Terug naar boven

Productiviteitsoverzicht en gebruik van de applicaties

De configuratie van de productiviteitskaart houdt in het creëren van een lijst voor elke afdeling binnen het bedrijf met toepassingen die als productief of niet-productief worden beschouwd. Bij het gebruik van uw WorkMeter omgeving, kunnen uw medewerkers aankaarten welke toepassingen die ze gebruiken om hun werk te verrichten productief zijn (indien ze dat niet zijn). Op deze manier blijft het productiviteitskaart behouden, altijd geactualiseerd en bovendien wordt elke wijziging met terugwerkende kracht toegepast. Dit impliceert dat de productiviteitsgegevens aan veranderingen onderhevig zijn en worden bijgesteld naar gelang de kaartgegevens wijzigen.

Productiviteitsoverzicht en gebruik van de applicaties

Het Applicatiescherm toont verschillende grafieken waarmee u kunt vaststellen in welke mate applicaties worden gebruikt of kunt zien hoeveel tijd er is besteed aan productieve en niet-productieve werkzaamheden. Dit gebeurt echter altijd met inachtname van de privacy van de werknemers aangezien WorkMeter het mogelijk maakt om de details van de niet-productieve applicaties te verbergen.

Net als in de overige schermen van WorkMeter, wordt de visuele informatie geactualiseerd met een uitgebreide samenvatting van de productieve applicaties

Terug naar boven

Activiteitenverslag

WorkMeter biedt een volledig overzicht van de activiteiten van uw organisatie:

Activiteitenverslag

In het scherm Activiteit ziet u de werkzaamheden per dag of per uur van uw werknemers of groepen werknemers.

* Indien u een enkele werknemer selecteert, krijgt u hetzelfde beeld te zien als de werknemer die zijn activiteiten opent in zijn WorkMeter omgeving. Het scherm toont de door de werknemer gemelde actieve tijd en biedt de mogelijkheid dit te vergelijken met het gemiddelde van zijn groep en de verwachte doelstellingen van de organisatie.

* Als de selectie per groep is, zijn de getoonde gegevens gemiddelde waarden van de hele afdeling.

Een volledig overzicht verschijnt onderaan de grafiek om de getoonde gegevens te actualiseren.

Terug naar boven

Productiviteitsverslag

Zodra u het productiviteitsoverzicht heeft geconfigureerd, kan WorkMeter gegevens over de productieve activiteit laten zien. In het productiviteitsrapport wordt de productieve tijd en de tijd die is besteed aan niet-productieve applicaties tegenover elkaar gezet.

Productiviteitsverslag

U kunt de productiviteitsgegevens op individueel- en groepsniveau bekijken. Als we het individuele niveau bekijken (slechts één werknemer), krijgen we hetzelfde te zien als de werknemer wanneer deze verbinding maakt met de WorkMeter omgeving. Het programma toont een grafiek die Productiviteit vs. Activiteit laat zien en een grafiek die toont hoeveel tijd er is besteed aan productieve applicaties en hoeveel aan applicaties die als niet-productief worden beschouwd. De werknemer kan zijn grafiek ook vergelijken met het gemiddelde van zijn groep en de doelstellingen die de organisatie verwacht. Bovendien vindt u in dit scherm een compleet overzicht dat een aanvulling vormt op de grafische informatie.

Terug naar boven

Afdelingsbeheer

U kunt WorkMeter aanpassen aan uw eigen behoeften en op die manier verschillende groepen of afdelingen configureren en aan elke groep werknemers toewijzen. Dit vergemakkelijkt het nagaan van de gegevens en de configuratie van de overige opties van de applicatie (zoals het Productiviteitsoverzicht) komt overeen met de taken die bij elke afdeling horen.

Van elke afdeling wordt een bepaalde werkcapaciteit verwacht, uitgedrukt in uren per dag, en een productiviteitsniveau, uitgedrukt in percentages. Hierdoor biedt de applicatie de mogelijkheid de verwachte minimale drempelwaarden in de grafieken te laten zien die de werkzaamheden en productiviteit aanduiden om op die manier de grafieken makkelijker te kunnen lezen.

Terug naar boven

Projectbeheer

Als u wilt dat uw werknemers werkzaamheden kunnen rapporteren voor verschillende projecten , kunt u met WorkMeter projecten creëren en die aan uw werknemers toewijzen. Vanuit hun WorkMeter omgeving kunnen de werknemers vervolgens het project selecteren waaraan zij gedurende de dag werken.

Op die manier kunt u voor elk project de werkzaamheden en productiviteit analyseren. Met de selectieknop bovenin de pagina kunt u de gegevens die per project worden getoond filteren en met de selectieknoppen boven de grafiek, kunt u filteren op actieve en productieve tijd en niet-productieve werkzaamheden.

Ten slotte kunt u in de onderstaande tabel de gegevens zien die in de grafiek zijn weergegeven. Elk project wordt aangegeven door een kleur, zowel in de selectieknop als in de grafiek en de tabel. U kunt de tabel ook sorteren op het veld dat u passend acht.

Terug naar boven

Rapport tijdschema

Het Tijdsschema toont op grafische wijze de begin- en eindtijden van de werkzaamheden zoals waargenomen door WorkMeter. Zoals in alle schermen kunt u informatie selecteren op datum, werknemer of groepen werknemers.

Rapport tijdschema

De Tijdsgrafiek laat dagelijks de werktijden van elke werknemer. De werkzaamheden worden aangegeven in oranje en de pauzes tussen de actieve periodes door zijn grijsgekleurd.

Het tijdsoverzicht biedt u een compleet beeld van de gegevens die in dit scherm worden weergegeven. In de samenvatting ziet u, onder andere, per dag, van elke werknemer, de begin- en eindtijden van de werkzaamheden, de huidige functie of de duur van de werkzaamheden en productiviteit.

 

 

 

Gratis proefversie

WorkMeter in 1 minuut
Play-video