Wat is WorkMeter?

WorkMeter is een software oplossing die u inzicht geeft in de werkzaamheden van uw werknemers zodat u deze kunt aansturen. Daarnaast kunt u met WorkMeter de productiviteit van uw werknemers en het gebruik van applicaties meten. Het programma is eenvoudig te installeren en er zijn geen aanpassingen in de werkomgeving nodig. WorkMeter verzamelt informatie die betrekking heeft op het gebruik van applicaties om op die manier te kunnen beoordelen of men wel of niet op zijn werk is gefocust en te bepalen hoe hoog de werkbelasting of inzet van de werknemers is. Deze informatie is in groepen onderverdeeld en is voor zowel de leidinggevende als de werknemer beschikbaar. Dit waarborgt de objectiviteit en verlegt de focus naar het rendement dat hieruit behaald kan worden, hetgeen iets is waar iedereen van kan profiteren.

Terug naar boven

Wat krijg ik als ik WorkMeter gebruik?

Door WorkMeter te gebruiken, zult u eindelijk beslissingen nemen op basis van meetgegevens, oftewel, objectieve beslissingen. Uw werknemers zullen zich veel bewuster zijn van hun werkzaamheden en productiviteit en daardoor zal hun rendement aanzienlijk toenemen. Maar het beste is nog dat deze toename weerspiegeld wordt in de meetgegevens!

Terug naar boven

Respecteert u de privacy van de werknemers?

WorkMeter richt zich niet op de inhoud van emails en chats. WorkMeter respecteert de privacy van de werknemers. Het verzamelt slechts gegevens die betrekking hebben op het activiteitsniveau van de gebruiker per applicatie of website, om op die manier inzicht te geven in zijn werkzaamheden. Op geen enkele wijze registreert het programma inhoudelijke informatie. Bovendien kan WorkMeter op bepaalde momenten uitgeschakeld worden, zodat er in die tijdsperiodes geen individuele activiteiten worden geregistreerd. Deze tijdskaders worden door de manager bepaald. Op die manier beschikt de werknemer nu officieel over zijn persoonlijke ruimte, zij het dan volgens bepaalde regels en tijdsgebonden.

Terug naar boven

Ik wil mijn werknemers niet controleren!

Een aantal ondernemers en managers die zichzelf dezelfde vraag stelden, gebruiken tegenwoordig WorkMeter en hun werknemers zijn tevredener! Zij delen hun tijd beter in en hebben de zekerheid dat hun inzet zichtbaar zal worden in de meetgegevens. Sterker nog, met WorkMeter is het mogelijk om bepaalde tijdskaders in te stellen waarbinnen uw werknemers de voorzieningen voor persoonlijke doeleinden én op anonieme wijze kunnen gebruiken. Verbieden en blokkeren is misschien niet de beste optie: het is beter om persoonlijke ruimte te creëren en deze te kunnen beheren.

Terug naar boven

Meet WorkMeter de werkelijke activiteit en productiviteit?

WorkMeter kan de werkzaamheden meten en de tijd die hieraan wordt besteed op bijv. een pc. Op basis van de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden en dankzij het productiviteitsoverzicht dat door iedere klant is geconfigureerd, krijgen we een percentage te zien dat als productieve tijd kan worden beschouwd, en op die manier dus een objectief beeld geeft van de daadwerkelijke inzet van een werknemer met betrekking tot productieve werkzaamheden

Terug naar boven

Wat is het Productiviteitsoverzicht?

Het is een lijst met applicaties die door de beheerder als productief worden beschouwd en aan bepaalde groepen werknemers zijn toegewezen. We kunnen verschillende overzichten instellen, afhankelijk van het profiel van de werknemer.

Terug naar boven

Hoe moeten we WorkMeter implementeren?

Wij raden de volgende stappen aan:

1. Installeren: allereerst raden wij u aan de applicatie op de computers van de werknemers te installeren. Enkele minuten na de installatie, kan de beheerder beginnen met het bekijken van de meting van de taken uitgaande van de werkelijke uitgevoerde werkzaamheden.

2. Het maken van het Productiviteitsoverzicht: afhankelijk van de werkzaamheden die naar voren komen, dient de beheerder een productiviteitsoverzicht te maken voor de verschillende profielen of voor het gehele bedrijf.

Meten: na de voorgaande stappen, zal de productiviteit per groep worden gemeten. Voor deze meting raden wij een tijdspad van minimaal één week aan.

Mededelen: laat uw werknemers weten dat u gebruik maakt van WorkMeter om de productiviteit en werkzaamheden van het personeel te meten en u zult meteen een verbetering in productiviteit merken. Herhaal dit proces, zodat de algehele productiviteit blijft toenemen en dalingen in de uitgevoerde werkzaamheden en productiviteit meteen opgemerkt en gecorrigeerd kunnen worden.

Feedback: elke werknemer heeft toegang tot zijn eigen activiteits- en productiviteitsgegevens. Op die manier kan hij zelf controle uitoefenen op de mate waarin hij efficiënt en actief is en zelfs zijn niveau kan vergelijken met dat van zijn collega's.

Terug naar boven

Welke infrastructuur heb ik nodig?

Niets! WorkMeter is een SaaS (Software as a Service) platform. Servers, firewalls, backups of allerlei IT-uitgaven zijn niet nodig. Het programma is binnen een paar minuten geïnstalleerd, werkt heel transparant en hindert uw werkzaamheden of uw werkomgeving op geen enkele manier. Vraag geheel vrijblijvend een proefversie aan en u kunt al binnen enkele minuten beschikken over meetgegevens.

 

 

 

Gratis proefversie

WorkMeter in 1 minuut
Play-video